VIOS Bouwgroep is gevestigd in Utrecht, Amsterdam, Houten en Arnhem. Een veelzijdige onderneming met ruim 160 medewerkers. Wij renoveren, onderhouden, restaureren monumenten, realiseren nieuwbouwprojecten en voeren voor een verscheidenheid aan professionele opdrachtgevers het dagelijks onderhoud uit. Open en interactief samenwerken is voor ons de sleutel om de doelstellingen en ambities van onze opdrachtgevers te kunnen vertalen in oplossingen op maat en projecten met glans. 

Ons vak

Ons vak

Zo zien we ons vak

VIOS Bouwgroep bedenkt, organiseert en voert uit. In die keten van werkzaamheden is VIOS zowel de specialist op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud als de veelzijdige en flexibele uitvoerder. VIOS heeft jarenlang geïnvesteerd in het ontwikkelen en professionaliseren van haar organisatie met het doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de opdrachtgever en zijn vraagstukken. Met visie wordt geprobeerd te inspireren en we adviseren op het gebied van duurzaam exploiteren, (her)bestemmen, gebruik, energieprestatie, architectuur en bouw. Vaak gaat hier een grondige analyse aan vooraf en wordt ook het gebruikersperspectief met de doelstelling van de opdrachtgever gecombineerd.

VIOS werkt zorvuldig en risicomijdend. Voortdurend staat de lange termijn voor ogen. Dat is ook de verbinding naar opdrachtgevers, medewerkers, maar ook naar 'onze' stad en haar bewoners. Als 80-jarigfamiliebedrijf proberen we de werkzaamheden in een groter perspectief te plaatsen en is duurzaamheid in alle opzichten een kernwaarde.


Onze opdrachtgevers

Met de verschillende bouwbedrijven in de VIOS Bouwgroep worden zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers bediend. Voor beide groepen is bouwkundig vakmanschap een vanzelfsprekendheid. VIOS onderscheidt zich dan ook door het brede palet van diensten in de keten waarvan iedere opdrachtgever profiteert en datgene kan afnemen wat nodig is voor het project. Onze toegevoegde waarde zit in een proactieve houding en een oplossingsgerichte aanpak. En dat allemaal in het perspectief van een plat georganiseerd familiebedrijf waarin trots en bescheidenheid hand in hand gaan. 


Waar zijn we sterk in

Beheer en onderhoud van vastgoed. Dat varieert van Dagelijkse Klachten- en Mutatieonderhoud (24/7 service) tot Groot Onderhoud en Renovaties. Advies en Visie op herbestemmen, transformeren en het duurzaam ontwikkelen van de vastgoed-portefeuille behoort ook tot onze expertise. U kunt drie whitepapers downloaden waarop we dieper ingaan op Bewonersbegeleiding, Onderhoud en Renovatie.

 Bewonersbegeleiding     Onderhoud      Renovatie
 

Contractonderhoud. VIOS neemt voor een lange periode de verantwoordelijk voor uitvoering van onderhoud, reparatie en 24/7 service. Eventueel samen met gecontracteerde partijen om ook op het gebied van installatietechniek, schilderwerk en domotica service en onderhoud te kunnen borgen.
 

Restaureren en renoveren. Als specialist op het gebied van fundatieherstel en als Erkend Restauratie bedrijf levert VIOS het vakwerk om ons erfgoed duurzaam te bewaren. Speciale aandacht is er voor het toepassen van duurzame en energiezuinige oplossingen in deze objecten.
 

Verbouwen en aanpassen. Van klein tot groot. Werkzaamheden variëren van het plaatsen van een dakkapel op een particuliere woning tot het herbestemmen of uitbreiden van van een bestaande bouw. En waar we echt goed in zijn is het aanreiken van verrassende oplossingen voor de wensen van de opdrachtgever.
 

Nieuwbouw. Met ruim 80 jaar ervaring kunnen we met recht zeggen dat we met onze vakmensen vrijwel alles kunnen bouwen. Van kleinschalige woningprojecten tot utiliteitsbouw.


Onze aanpak

De methodiek die VIOS hanteert is gebaseerd op de programma's 'kwaliteit in balans', 'resultaatgericht samenwerken' en 'LEAN'. Al in een oriëntatie- of aanbestedingfase van een project wordt gestart met het ontwikkelen van visie gebaseerd op onderzoek en inventarisatie. Sociale en technische aspecten worden gekaderd in de lange termijn doelstellingen van de opdrachtgever. Hiervoor worden vervolgens scenario's ontwikkeld en oplossingsrichtingen aangedragen. Er wordt letterlijk resultaatgericht samengewerkt met opdrachtgever en specialisten om een project op de juiste uitgangspunten te starten en met succes te voltooien. In de uitvoering wordt gewerkt met het LEAN-programma voor efficiënte planning en organisatie.Onze vaardigheden

VIOS heeft ruim 80 jaar ervaring met bouwen, ruim 40 jaar ervaring met renoveren, is al meer dan 20 jaar ISO 9001 gecertificeerd en is al jaren een erkend en bekroond leerbedrijf.

Andere kwaliteits- en veiligheidskeurmerken waarmee VIOS is gecertificeerd: VCA**, FSC (voor gebruik duurzaam hout) en het VGO-keurmerk voor Vastgoed Onderhoud. Onze dochteronderneming Aannemersbedrijf Scheurer is tevens Erkend Restauratie Bedrijf ERB.

Onze medewerkers zijn allemaal vakmensen. VIOS besteedt veel aandacht aan omgangsvormen en gedrag in de bouw, speciaal ten aanzien van bewoners. Waar nodig wordt op duurzaam en constructieve wijze samengewerkt met specialisten op het gebied van Brand, Energie, Bouwfysica en Constructieve ontwerpen. Er kunnen in projecten speciale tools worden ingezet om documenten te delen en projecten voor te bereiden (BIM).

vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer